top of page

הזמנתי אדי להתקנה מיזוג אוויר,קיבלתי הצעה מכיר ממש עם מידה ברורה,אדי התחיל לעבוד מהר מאוד,מיד ראיתי שהוא מומחה, הוא עשה עבודה איכותית,נהדרת,שמחתי מאוד שיצרתי איתו קשר ,המקצועי ברמה גבוה.אני ממליץ .עליו כמומחה

bottom of page